Please specify menu style in settings.

Sporočilo ste skladno s 45a. členom Zakona o varstvu potrošnikov prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh podjetja Inpro d.o.o. na osnovi telefonske prijave, spletne prijave, na podlagi vašega vpisa v Pirs, Tis, Gvin, Bizi.si ali podobne podatkovne baze, na podlagi javno objavljenega vašega naslova, na podlagi priporočila, sodelovanja v nagradni igri, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, drugih podobnih dogodkih v organizaciji podjetja Inpro d.o.o.

 

Celotno odgovornost glede vsebine komercialnega sporočila nosi naročnik objave komercialnega sporočila, prav tako pa tudi vse obveznosti, ki bi lahko iz tega sledile, in hkrati zagotavlja, da bo vse storitve izvedel v skladu z veljavno zakonodajo in moralno-etičnimi načeli.